Bizzy as Gaeilge

Sosanna Spleodracha

Sosanna Spleodracha

Bring movement and Irish together with Bizzy Breaks as Gaeilge (Sosanna Spleodracha). Your class will learn lots of new vocabulary while having fun and being active.

Déan nasc idir gluaiseacht agus an Ghaeilge leis an leagan Gaeilge de Bizzy Breaks (Sosanna Spleodracha). Foghlaimeoidh do rang neart foclóra nua agus iad i mbun spraoi agus gnímh.

Acmhainní Ranga – Classroom Resources

Bizzy Breaks Videos as Gaeilge

Join Aedín Ní Thiarnaigh every week who’ll lead your class through some Bizzy Break activities as Gaeilge. I gcuideachta Aedín Ní Thiarnaigh, rachaidh do rang i mbun roinnt gníomhaíochtaí Bizzy Breaks as Gaeilge gach seachtain.

Póstaer

Poster

View all Videos

Póstaer

Poster

Múr Gréine

Rain Shower

Cluichí Bualadh Bos

Clapping Games

Damhsa an Dísle

Dance Dice

Síneadh na Scamall

Water Cycle Stretch

Pocléim Pinn Luaidhe

Pencil Jumps

Déan a Mhalairt

Opposites Game

Damhsa na Lámh

Arm Dance

Torthaí ag Corraí

Funky Fruit

Suaitheadh

Shuffle

The Irish Heart Foundation, in partnership with Gaelbhratach, are delighted to introduce the Irish language version of Bizzy Breaks (Sosanna Spleodracha).

Bizzy Breaks offers plenty of opportunities to move throughout the school day and is firmly established as a much-loved and valuable classroom resource.  Bizzy Breaks can be used as a classroom transition, a refresher for a tired class and now as part of your Irish learning.

This  provides  a wonderful opportunity not only for keeping active, but also to practice and acquire new language when carried out (in part or in whole) through the medium of Irish.  As we know, children require regular exposure, active use and repetition in order to acquire any skill and this is certainly true in the case of language.

Now, using this wonderful resource, you can add as much Gaeilge as you wish to your movement breaks – learning lots of new vocabulary while having fun and being active.

Tá an-áthas ar Foras Croí na hÉireann agus ar Gaelbhratach leagan Gaeilge den áis ‘Bizzy Breaks’ a chur ar fáil. (Sosanna Spleodracha)

Cruthaíonn Bizzy Breaks neart deiseanna gluaiseachta i rith an lae scoile agus is áis í a bhfuil meas agus cion uirthi le fada an lá i seomraí ranga na tíre seo. Is féidir Bizzy Breaks a úsáid mar mhodh aistrithe idir ceachtanna, chun rang tuirseach a bheochan agus anois chun an Ghaeilge a fhoghlaim agus a chleachtadh.

Cruthaíonn sé seo deis iontach le bheith gníomhach, agus chun teanga nua a chleachtadh agus a shealbhú nuair a dhéantar trí mheán na Gaeilge iad (i bpáirt nó ina iomláine). Mar is eol dúinn, chun scil a fhoghlaim, bíonn gá le teagmháil, úsáid ghníomhach agus athrá, agus tá sé seo fíor i gcás teanga ar bith a shealbhú.

Anois, trí úsáid na háise iontaí seo, is féidir leat an méid is mó Gaeilge agus is mian leat a úsáid agus tú i mbun sosanna gluaiseachta sa seomra ranga – ag foghlaim foclóra nua agus ag spraoi.

Our Partners

New Primary School Resources

Sign up for updates
Translate »